رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه باید غایبین آزمون کنکور را جدی بگیریم، گفت: بررسی‌های سنجش نشان می‌دهد که عده‌ای اجیر شده‌اند از سوی شبکه‌های تقلب که در آزمون غایب باشند؛ بنابراین دستورالعمل‌های پیچیده امنیتی را باید عوامل اجرایی جدی بگیرند. به گزارش ایسنا، عبدالرسول پورعباس با بیان اینکه در کنکور سال ۱۴۰۲ هیچ تقلب سازمان یافته‌ای به ثمر ننشست، تاکید کرد: در این آزمون کمتر از ۵۰ تا ۶۰ نفر تجهیزات تقلب همراه داشتند که دستگیر شدند و یک مورد تقلب هم نتوانست انجام شود. در واقع ما امن‌ترین آزمون‌ها را در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ داشتیم. در سال ۱۴۰۲ کار بسیار پیچیده ای در زمان آزمون علوم تجربی اجرا و دفترچه‌های سوال هم شخصی‌سازی شد.