دیده‌بان ایران با انتشار تصاویری، نوشت: رضا محمدی، مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری در شورای شهر تهران اعلام کرد که دیگر از کودکان در رفتگری استفاده نمی‌شود، اما کودکان رفتگر دقیقا مقابل شورای شهر تهران در حال فعالیت هستند. در ایران سن کودکی براساس برخی ضوابط،‌ 9 سال برای دختران و 15 سال برای پسران تعیین می‌شود. این درحالی است که در پیمان‌نامه حقوق کودک سن کودکان 18 سال بیان شده و دختر و پسر را جدا ندیده و جمهوری اسلامی ایران هم جزو امضا‌کنندگان این پیمان‌نامه است. به رغم عضویت در این پیمان‌نامه همواره شاهد کار افراد زیر 18 سال در سیستم خدمات شهری و حتی مراکز دیگر کشورمان هستیم.