معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری گفت: در مورد درج نام مادر در کارت ملی مراحلی را پیش رفتیم ولی گفتند این کارت ها دارد منسوخ می‌شود و اصلا قرار است هیچ نامی در کارت‌های جدید نیاید. به گزارش ایلنا، انسیه خزعلی در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع در کارت‌های جدید نه نام پدر و نه نام مادر درج نمی‌شود و این مساله دیگر موضوعیت ندارد.