براساس گزارش‌های آماری مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال، «میانگین سن فوت‌شدگان در کشور برابر با ۶۶.۲ سال است.» به گزارش مهر، در بین استان‌ها بالاترین میانگین سن مربوط به استان گیلان با ۷۱.۳ سال و کمترین مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۵۰/۷ سال است.