سخنگوی صنعت آب کشور گفت: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون حدود ۱۵۰ میلی‌متر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۱۶۳ میلی متر بود، حدود ۷ درصد کاهش یافته است. به گزارش ایسنا؛ فیروز قاسم‌زاده افزود: علیرغم بارش‌های اخیر برای گذر از ماه‌های گرم سال، مدیریت مصرف آب ضروری است.