رئیس بخش خطر‌پذیری مرکز تحقیقات راه‌ و شهرسازی گفت: نرخ‌های فرونشست در ایران سرسام‌آور است و همراه با هند و برخی از ایالات آمریکا و چین بالاترین نرخ فرونشست را دارد. به گزارش ایلنا، علی بیت‌اللهی افزود: در دنیا نرخ فرونشست عمده پهنه‌ها زیر ١٠ سانتیمتر است، اما در ایران نرخ فرونشست به بالای ١۵ سانتیمتر می‌رسد.  وی ادامه داد: نرخ فرونشست در برخی از نواحی استان کرمان به ۴٠ سانتیمتر هم می‌رسد و در جنوب استان البرز و در نزدیکی پایتخت نرخ فرونشست بالای ٣٠ سانتیمتر در سال است.