رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران و دبیر شورای ساماندهی، توسعه و گسترش مساجد شهر تهران با بیان این که پایتخت به یک هزار مسجد نیاز دارد، اظهار داشت: در حال حاضر تهران بیش از ۲۱۰۰ مسجد دارد و حداقل باید ۱۰۰۰ مسجد دیگر نیز ساخته شود.  به گزارش ایلنا، سید محمد آقامیری، با بیان این که بیشترین تعداد مساجد پایتخت در جنوب شهر است، یادآور شد: آمار منطقه به منطقه و محله به محله تهران وجود دارد و کاملا مشخص است که هر منطقه چه تعداد مسجد دارد.