نیروی انتظامی از برخورد با متصدی برگزاری تورهای مختلط در مازندران خبر داد. مأموران مرکز سایبری سازمان اطلاعات انتظامی مازندران، صفحه اینستاگرامی با مجموع مخاطب ۹۰هزار نفردنبال کننده که اقدام به هنجارشکنی در سواحل جزیره هرمز در ایام شهادت امام علی (ع) و جنگل‌های شمال کشور در قالب تور مختلط برگزار کرده بود را شناسایی و ضمن پاکسازی و مسدودسازی صفحه اعلامی، گرداننده تور و صفحه نیز برای سیر مراحل قانونی تحویل قوه قضاییه شدند.