رئیس کل سازمان نظام‌پزشکی گفت: مصوبه هیات وزیران برای افزایش تعرفه‌های پزشکی هنوز به صورت رسمی ابلاغ نشده است. محمدرضا ظفرقندی افزود: اگر اظهارنظری درباره تعرفه پزشکی صورت گرفته باشد، باید توسط وزارت بهداشت پاسخ داده شود.