تاج بهرام دوم ساسانی در نقش‌برجسته روستای سراب‌بهرام تخریب شد. نگاره صخره‌ای بهرام دوم در دهکده سراب- بهرام در سه کیلومتری نورآباد ممسنی قرار دارد. این اثر در ۱۲ اسفند ۱۳۱۵ به شماره ۲۷۸ به ثبت ملی رسیده است. بر اساس تصاویر منتشر شده در قسمتی از این نقش نگاره آثار برخورد ترقه یا مواد آتش زا مشاهده می‌شود. این اثر تاریخی از جمله آثار تاریخی محسوب می‌شود که فاقد نگهبان است.