با وجود مصوبه‌ شورای شهر تهران مبنی‌بر این که نباید نقدی اخذ شود روز سیزده بدر برخی از خطوط اتوبوسرانی به کرایه را به صورت نقدی و دوبرابر دریافت می‌کردند. راننده یکی از این اتوبوس‌ها به خبرنگار دیده‌بان ایران گفت: «به ما اعلام کردند که در روزهای تعطیل باید کرایه را دو برابر و به صورت نقدی دریافت کنیم».