شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام کرد: در ایام خانه تکانی، مصرف لحظه‌ای آب در پایتخت به ۵۵ هزار لیتر در ثانیه رسید. به گزارش ایسنا، این میزان مصرف، معادل مصرف آب در اوج مصرف روزهای گرم تابستان بوده است. خانه تکانی را با آب تکانی اشتباه نگیریم؛ با استفاده از ابزارهای کاهنده مصرف، می‌توان خانه تکانی را با حداقل مصرف آب انجام داد.