رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: آن مطلبی که یکی از نمایندگان محترم مجلس درباره برداشته شدن سه میلیون تومان به عنوان جریمه از حساب بانکی خانم‌های بی‌حجاب مطرح کرده واقعی است و اتفاق خواهد افتاد. موسی غضنفرآبادی افزود: زمانی که نیروی انتظامی بی‌حجابی فردی را گزارش کند آن گزارش به دادگاه می‌رود و دادگاه فرد بی‌حجاب را محکوم می‌کند و از حساب بانکی‌اش سه میلیون تومان برداشته می‌شود. البته آن جریمه‌ای که ما در کمیسیون مشترک مقرر کردیم بسیار بیشتر از این رقم‌ها بود.