وزیر ارتباطات دولت دوازدهم به حادثه درمانگاه قم واکنش نشان داد. به گزارش ایلنا، محمدجواد آذری جهرمی گفت: - روحانیت شیعه ملجا و پناه مردم بوده نه مخبر و عکاس! - بیش از هزار سال با مهر و اخلاق ترویج دین خدا می‌کرده نه با تهدید! - این مقابله با بی‌حجابی است یا تخریب وجهه دین و علمای بزرگوار دین؟ - شما که مثلا از اهداف دشمن آگاهید و مکررا به آن استناد و اشاره می‌کنید، چرا هر روز بهانه می‌دهید؟