سرپرست اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو گفت: مکمل‌های ورزشی فقط باید از طریق داروخانه‌ها عرضه شوند و فروش آن‌ در فروشگاه‌های ورزشی و عطاری‌ها غیر مجاز است. به گزارش ایسنا، علیرضا رستمی گفت: برای عرضه هر دسته از فرآورده‌های سلامت، فضای مشخصی تعیین شده و مجوز دارد و در همین راستا داروهای گیاهی و مکمل‌ها و همچنین داروهای سنتی و شیمیایی باید در داروخانه‌ها به فروش برسند. وی افزود: برخی فضاها مثل عطاری‌ها مبادرت به فروش داروهای گیاهی و شیمیایی می‌کنند و این موضوع از نظر وزارت بهداشت تخلف است و دارو نباید در چنین فضاهایی به فروش برسد.