معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه گفت: در فضای انتخابات ممکن است کسانی مدعی شوند که در حمایت از یک نامزد به جمع‌آوری امکانات مادی مشغول هستند و از این طریق بخواهند از مردم کلاهبرداری کنند. به گزارش اصغر جهانگیر افزود: همۀ کسانی که می‌خواهند کار جمع‌آوری کمک‌های نقدی برای نامزدهای انتخاباتی انجام دهند، باید با سرشماره‌ها و سرشناسه‌های مشخصی اقدام کنند تا اجازۀ کلاهبرداری به کسی داده نشود.