مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در‌ گزارشی اعلام کرده است که حدود ۶۸ درصد از شهرهای ایران در حریم گسل‌های فعال احداث شده‌ است. براساس این گزارش، از مجموع تمامی شهرهای ایران، نقشه حریم گسل‌ها برای ۶ کلانشهر تهیه شده و از وضعیت دیگر شهرهای کشور اطلاعی در دست نیست.