معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفت: غربالگری سرطان‌های شایع برای جمعیت بالای ۴۰ سال در قالب نظام شبکه کشور در حال انجام است.  «حسین فرشیدی» در گفت و گو با خبرنگار ایلنا خاطرنشان کرد: در حال حاضر به صورت روتین غربالگری سرطان سینه، سرطان کولورکتال یا سرطان روده و سرطان سرویکس یا سرطان دهانه رحم در نظام شبکه کشور در حال انجام است.