مدیر بحران منطقه ۶ شهرداری تهران گفت: به حدود ۴۰ بیمارستان خصوصی و دولتی بزرگ مثل بیمارستان امام خمینی و شریعتی که در سطح منطقه هستند، هشدار داده‌ایم؛ هر کدام حداقل سه اخطار را دریافت کرده و با مسئولان آنها جلسات متعددی برای حل مشکلات‌شان برگزار کرده‌ایم.

به گزارش ایرنا، مهدی خسروانی با اشاره به آتش‌سوزی پنجشنبه‌شب در بیمارستان گاندی تهران اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در زمینه مدیریت بحران ایمنی ساختمان‌های پرتردد و با اهمیت زیاد است که بیمارستانها و مراکز درمانی هم از جمله ساختمان‌های با درجه اهمیت خیلی زیاد است.

 وی با اشاره به بازدیدهای متعدد از بیمارستان گاندی در گذشته و صدور اخطارهای لازم در این زمینه که مستندات آن موجود است، ادامه داد: سه جلسه هم با مدیریت این بیمارستان داشته‌ایم.

 به گفته وی، آخرین جلسه مدیریت بحران شهرداری منطقه در بیمارستان دی و با حضور مدیر بیمارستان گاندی برگزار شد که در آن مسوولان این بیمارستان‌ها مجاب شدند که در آتش‌نشانی تشکیل پرونده دهند.

 مدیر بحران منطقه ۶ شهرداری تهران افزود: در این حلسات مقرر شد که مسوولان بیمارستان گاندی یک مشاور برای چگونگی اجرای به‌روزترین سیستم‌های اطفا و اعلان حریق به منظور رعایت ایمنی در فازبندی‌های مختلف داشته باشند.

 خسروانی تاکید کرد: همه بیمارستان‌ها و مراکز مهم اعم از خصوصی، دولتی و مجتمع‌های بزرگ و مهم برای مدیریت بحران در اولویت اول قرار دارد؛ اینکه ساختمان وزارتخانه یا شهرداری باشد، تفاوتی ندارد.

 وی یادآور شد: همواره ضمن بازدید از همه این ساختمان‌ها، دستورالعمل لازم را با مالکان ارائه می‌دهیم که مستندات آن موجود است.

وی یادآور شد: سیستم ایمنی حریق مختص آتش نشانی است و بازدید این بخش توسط کارشناسان آنها انجام می‌شود؛ موضوع بعدی هم سازه است که همه بیمارستان‌ها از این نظر مورد بازدید قرار می‌گیرند.

 مدیر بحران منطقه ۶ شهرداری تهران افزود: هر ساختمان که از نظر ایمنی یا سازه شرایط نامتعادلی داشته باشد در کمیته بررسی و با حضور شهردار منطقه تشکیل جلسه می‌دهیم؛ همچنین اخطارهای لازم و متعدد به آنها داده می‌شود.

 وی با اشاره به اینکه بیمارستان‌ها با توجه به نیازی که به پروانه کار دارند، خودشان پیگیر موضوعات مربوط به ایمنی ساختمان هستند، گفت: در کنار بیمارستان‌ها دیگر مراکز درمانی، پزشکی، ساختمان پزشکان و رادیولوژی در این لیست قرار دارند چون ایمنی و امنیت و تاب آوری مراکز درمانی به خصوص بیمارستان‌ها برای مدیریت بحران خیلی مهم است.

 خسروانی اضافه کرد: خوشبختانه مدیریت مهار حادثه آتش سوزی شب گذشته در بیمارستان گاندی همزمان با جلوگیری از سرایت آتش‌سوزی به دیگر بخش‌ها و انتقال تمام بیماران به خوبی انجام شد و به کسی آسیب نرسید.