مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس گفت: استان فارس ۱۴ تالاب با مساحتی حدود ۲۰۹۰۰۰ هکتار دارد که از این ۱۴ تالاب، ۶ تالاب در حال حاضر به طور کامل خشک هستند.  به گزارش تسنیم، عطا پورشیرزاد افزود: تالاب پریشان وضعیت اسفباری دارد و بیش از ۵۰ میلیون مترمکعب زیر بستر این تالاب خالی شده و فرونشست‌ها در جای جای پریشان در حال رخ دادن است.