در حالی که یکی از کم‌بارش‌ترین سال‌های آبی را سپری می‌کنیم و بارش برف در ایران نسبت به سال‌های گذشته به‌شدت کاهش یافته، اما این مشکل در تمامی کشورهای منطقه دیده می‌شود؛ از این رو شایعه یا ادعای ابردزدی یک ادعای رد شده است. به گزارش تسنیم، بر اساس آمارهای بین‌المللی، میزان بارش برف در سال جاری در مقایسه با متوسط ۲۱ ساله در کشورهای ایران ۸۴ درصد، عراق ۴۵ درصد، ترکمنستان ۸۰ درصد، آذربایجان ۸۱ درصد، ترکیه ۲۱ درصد و ارمنستان ۶۷ درصد کاهش داشته است.