رئیس سازمان هواشناسی با پیش‌بینی بارش‌های زیر نرمال برای زمستان و اوایل بهار سال آینده گفت: وزارت نیرو روی بارورسازی ابرها در حال فعالیت است. به گزارش  تسنیم،  سحر تاجبخش در خصوص بارورسازی ابرها و اثرات آن بر افزایش میزان بارندگی‌ها، گفت: بارورسازی ابرها یک موضوع علمی است که در همه کشورهای دنیا انجام می‌شود و قابل اجرا بوده و درتمام آزمایشگاه‌های مرتبط، این موضوع بررسی شده است.