آخرین وضعیت بحرانی ۵ سد تهران حاکی از کسری ۳۰۰ میلیون متر مکعبی ذخایر سدها نسبت به شرایط نرمال دارد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، بر اساس این گزارش ذخایر ۳ سد از مجموع ۵ سد، زیر ۲۰درصد است که این سدها، همگی در سامانه شرقی تأمین آب تهران واقع شده‌اند. همچنین ذخایر آب سد لار به ۱ درصد رسیده که باید گفت تقریبا خشک شده و آب باقی مانده برای شرب قابل استفاده نیست. بررسی‌‌ها نشان می‌دهد برداشت از منابع زیرزمینی نسبت به منابع سطحی، به نسبت کم‌سابقه ۷۰ درصد به ۳۰ درصد رسیده و در برخی روزها، میزان تأمین آب از محل چاه‌ها از مرز ۷۰درصد هم می‌گذرد.