معاون درمان وزارت بهداشت درباره نظارت وزارت بهداشت بر مراکز غیرمجاز زیبایی گفت: طی ۶ ماه اول سال جاری ۲۶۰۰ مرکز غیرمجاز را پلمب کردیم.  به گزارش ایلنا سعید کریمی افزود: وزارت بهداشت اجازه صدور مجازات ندارد، ما این مراکز متخلف را به دادسرا و دادگاه، تعزیرات و نظام پزشکی معرفی می‌کنیم و آن‌ها باید براساس قانون با این مراکز برخورد کنند.