رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: حکم اعدام پنج سارق خشن غیربومی که مرتکب ۱۴ فقره سرقت مسلحانه در استان‌های مختلف شده بودند سحرگاه دوشنبه در ندامتگاه مرکزی کرج اجرا شد. به گزارش مهر، حسین فاضلی هریکندی افزود:در یکی از سرقت‌های احشام، وقتی به سراغ فردی می‌روند که با دو فرزند معلولش از احشام مراقبت می‌کرد جهت ایجاد رعب و وحشت، گوش یکی از فرزندان دارای معلولیت ذهنی وی را می‌برند.