مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به هدر رفت بیش از ۳۱ درصد آب شرب کشور، گفت: چهار برابر نُرم جهانی هدررفت آب داریم. هاشم امینی در برنامه صف اول شبکه خبر، افزود: هر سال با از دست رفتن بخشی از آب‌های سطحی یا آب‌های زیرزمینی بخشی از شهر‌ها و روستاهایمان دچار تنش آبی می‌شوند.در حال حاضر تقریباً 275 شهر ما دچار تنش آبی است.