رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفته است که بیمارستان‌های این شهر از لحاظ ایمنی در وضعیت خوبی نیستند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی نصیری افزود: بیشتر بیمارستان‌های شهر تهران جزو ساختمان‌های گروه D هستند که به گفته او «حکم متروپل را دارند و باید درشان 

بسته شود.»