مهدی رحمانیان، مدیر مسئول روزنامه شرق به اتهام «نشر مطالب خلاف واقع» موضوع شکایت دادستان تهران در مورد تیتر «مخالفت ۸۴ درصدی با الزام زنان به رعایت حجاب» در تاریخ سوم آبان ۱۴۰۲ مجرم شناخته شد. سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی اعلام کرد: هیات منصفه بعد از استماع دفاعیات مدیرمسئول روزنامه شرق، او را به اتفاق آرا مجرم دانستند و برخی از اعضا در دلایل مخالفت گفتند بر اساس توضیحات متهم فقط ۵ درصد از ۱۲ هزار نفر پاسخ‌ دهنده به نظرخواهی شرق با الزام حجاب مخالف بودند نه ۸۴ درصد.