رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه اطراف تهران مازوت‌سوزی نداریم، از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی تصفیه‌خانه صنایع برای رفع بوی نامطبوع اطراف فرودگاه امام خمینی(ره) تا پایان دولت سیزدهم خبر داد. علی سلاجقه در گفت و گو با ایرنا درباره مازوت سوزی در اطراف تهران و اثر آن بر آلودگی هوای پایتخت در فصول سرد سال گفت: در موضوع مازوت سوزی نیروگاه‌ها بیشتر جنبه روانی آن برای مردم مطرح بوده زیرا که درصد نقش مازوت در جو و آلایندگی تاکنون مشخص نشده است. وی تاکید کرد: البته مازوت‌سوزی در نخستین فرصت در دستور کار قرار گرفت ولی تاکنونی شواهدی دال بر مازوت سوزی در تهران نداریم.