معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: در توسعه مترو ۶ ایستگاه و ۲۹ کیلومتر را اجرایی کرده‌ایم و پنج ایستگاه به بهره‌برداری رسید و پنج شنبه هفته جاری نیز ایستگاه مترو پرند افتتاح می‌شود.  به گزارش سایت شهر محسن هرمزی در جلسه دیروز شورای شهر،‌ با بیان اینکه ما تکلیف خود را در مترو انجام داده ایم و جلوتر از تکالیف هستیم؛ افزود: خط ۱۰ مترو نیز آمادگی کار دارد.