روابط عمومی سپاه قزوین اعلام کرد: شبکه گسترده ارتشا و تبانی در معاملات دولتی در دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین با مستندات قضایی مورد ضربه قرار گرفت. به گزارش تسنیم، با دستور مقام قضایی تاکنون ۳ نفر دستگیر شده‌اند که ۲ نفر از آنان مدیران ارشد دانشگاه علوم پزشکی قزوین می‌باشند که شبکه مذکور را مدیریت می‌کردند و به دادسرا معرفی شدند.