رئیس شورای شهر تهران با اشاره به دریافت کرایه بیشتر از سوی برخی رانندگان تاکسی به هنگام بارش‌ها تاکید کرد: رانندگان تاکسی موظفند بر اساس نرخ مصوب شورای شهر تهران اقدام به دریافت کرایه از مسافران کرده و همان کرایه‌ای که شورا مصوب کرده دریافت کنند. به گزارش ایسنا، مهدی چمران با بیان اینکه تهران شهر کوچکی نیست، گفت: در برخی مواقع در نقاطی از تهران شاهد بارش باران و در قسمت دیگری برف هستیم، اما مناطقی نیز خشک است؛ به همین دلیل نمی‌توان  برای دریافت کرایه بر اساس شرایط فصلی (بارش برف و باران) تقسیم‌بندی 

داشته باشیم.