سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد که در نیمه نخست امسال، از ابتدای فروردین تا پایان شهریور ماه ۱۰ هزار و ۷۲۰ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند. براساس گزارش این سازمان در این مدت از کل تلفات تصادفات بیش از ۸ هزار مرد و همچنین بیش از ۲ هزار زن بودند. پزشکی قانونی گفته که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (۱۴۰۱)، که آمار تلفات ۹ هزار و ۹۰۴ نفر بود، ۸/۲ درصد افزایش یافته است.