رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی گیلان از پلمب بیش از هزار واحد صنفی در گیلان در سال جاری خبر داد. به گزارش ایرنا، علی حیدرخواه گفت: امسال هزار و ۹۴ واحد صنفی متخلف به دلیل عدم رعایت شئون اسلامی و قوانین و مقررات در گیلان پلمب شد.