در اتفاقی تلخ دو دانشجوی پزشکی و پرستاری کشور در یک روز جان خود را از دست دادند. به گزارش سایت دیده بان ایران؛ دکتر فریبا زارعی دانشجوی دختر اینترن دانشگاه علوم پزشکی فسا در خوابگاه دانشجویی درگذشت. آتوسا هاشمی نیا دانشجوی ترم ۶ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد نیز فوت کرد. علت مرگ این دو دانشجو در دست بررسی است.