اتاق اصناف ایران اعلام کرد که فروش و عرضه محصولات دخانی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و شبکه‌ای ممنوع شد. بر اساسا اطلاعیه این مرکز واحدهای بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف در چارچوب قانون نسبت به پایش و نظارت بر سطح عرضه با موضوع فروش و عرضه سیگار الکترونیکی، قلیان الکترونیکی، ویپ و محصولات گرم کننده تنباکو (IQOS) برخورد خواهند کرد.