سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که کرونا هنوز تهدیدی برای بهداشت عمومی است. به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی سازمان جهانی بهداشت (WHO)، این سازمان اخیرا زیرسویه امیکرون موسوم به  5.EG(اریس) را به عنوان «سویه مورد توجه» در نظر گرفته و سایر سویه‌های تحت نظارت دقیق را نیز در این فهرست قرار داده است. این اقدام، یادآوری آشکاری از این واقعیت است که کرونا، یک تهدید ماندگار برای سلامت عمومی است.