مدیرعامل سابق کانون هموفیلی ایران با انتقاد از شیوه توزیع دارو برای بیماران هموفیلی گفت که مسئولان وزارت بهداشت ایران در حوزه دارو به «سیاستگذاری کوپنی» رو آورده‌اند. احمد قویدل در گفت‌وگو با مهر خبر داد که از بیش از ۱۰ روز پیش یکی از مراکز اصلی درمان بیماران هموفیلی اطلاعیه‌هایی نصب کرده که بیش از ۱۰ شیشه دارو به بیماران داده نمی‌شود. در مراکز دیگر هم چنین روشی آغاز شده است.  قویدل با انتقاد از این شیوه که آن را توزیع «کوپنی» دانست، گفت: «نیاز بیماران به دارو بر اساس وزن و شدت خونریزی با نظر پزشک معالج 

تعیین می‌شود».