وزیر آموزش و پرورش گفت: همه معلمان مدارس تیزهوشان و نمونه‌دولتی مطابق بخشنامه به ۱۲ ساعت تدریس در مدارس دولتی عادی موظف شدند. به گزارش ایرنا محمد مراد صحرایی افزود: عدالت آموزشی از ارکان برنامه‌ریزی در نظام تعلیم و تربیت است و از مدیران آموزش و پرورش خواستیم تا فرزندان خود را در مدارس دولتی ثبت‌نام کنند.