خبرگزاری میزان بدون اشاره به نام مهدی یراحی، خواننده معترض بازداشتی که تصاویر لحظه بازداشت او هفته گذشته منتشر شد؛ نوشت: طی هفته‌های گذشته تصاویری از لحظه بازداشت برخی متهمان در بعضی رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شده که انتشار آن‌ها عمدتا بدون هماهنگی قضایی صورت گرفته است. بنابراین گزارش، خبرگزاری انجام هرگونه مصاحبه و اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های قضایی و اتهامات متهمان و نحوه دستگیری آنان قبل از هماهنگی با مقامات قضایی ممنوع است.