جزئیات فوت دو کودک 

در یک بوستان تهران

 

سه روز قبل، دو کودک در پارک زیتون در منطقه 21 تهران در مخزن آب‌رسانی فضای سبز غرق شدند.  محمدرضا پوریافر شهردار این منطقه در جلسه شورای شهر توضیحاتی داد و گفت: ارتفاع فنس دور این مخزن ۲.۵ متر است. پیمانکار مسئولیت نگهداری از بوستان و مخزن را دارد و مسئولیت هرگونه حادثه‌ای بر عهده او است و هیچ مسئولیتی برعهده کارفرما نیست.