سخنگوی شورای شهر تهران از تعطیلی این شورا به مناسبت اربعین خبر داد. علیرضا نادعلی گفت: با توجه به سفر برخی اعضا به عراق همزمان با ایام اربعین حسینی، جلسات علنی شورا هفته آینده برگزار نخواهد شد.