رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گناوه با تایید آلودگی گسترده نفتی در قسمتی از ساحل این بندر گفت:سطح آلودگی بسیار گسترده است و تعیین منشا آن در حال بررسی است. به گزارش ایسنا، کامبیز عبدالهی افزود: لکه‌های نفتی توسط قایق‌های صیادی و به فاصله دو مایلی تا ساحل گناوه مشاهده و گزارش شده است. او از مردم خواست تا اتمام عملیات جمع‌آوری مواد نفتی از ورود به دریا اجتناب کنند.