مدیرکل دفتر توسعه فناوری سینمایی و سمعی بصری سازمان سینمایی وزارت ارشاد اعلام کرد به زودی برخورد با مراکز زیرزمینی فنی - پشتیبانی سینمایی در کشور آغاز خواهد شد. محمدرضا فرجی دیروز به ایرنا گفت: در این زمینه آیین‌نامه‌های ما در مرحله بازنویسی نهایی است و باید به تایید مقام عالی وزارت ارشاد برسد.  وی تصریح کرد: آماری از تعداد این مراکز به صورت دقیق وجود ندارد. این اظهارات چند روز پس از آن است که برخی رسانه‌های ایران خبر دادند از فیلمبرداری فیلمی با نام «کاباره» که «به شکل زیرزمینی» در ایران در حال تولید بود، جلوگیری شده است. اما در واکنش به این اقدام، کارگردان فیلم «کاباره» در واکنش گفت: «وزارت ارشاد کاملاً در جریان فیلم قرار داشت.»