مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: امسال شاهد بودیم که با وزش باد، کانون‌های گردوغبار در تالاب بین‌المللی گاوخونی فعال شد و نه‌تنها شهر تالابی ورزنه، بلکه ۱۵ شهرستان از استان هم تحت‌تأثیر این کانون‌های گردوغبار قرار گرفت. به گزارش ایسنا، منصور شیشه‌فروش، اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۳۰ درصد مساحت استان اصفهان را بیابان تشکیل داده و چون اصفهان در اقلیم خشک و نیمه‌خشک قرار دارد، شرایط تقویت کانون‌های فرسایش بادی در این مدت افزایش پیدا کرده است.