دفتر مشاور املاکی که اقدام به عقد قرارداد «فاقد اعتبار» برای انتقال یک واحد آپارتمان به یک سگ کرده بود با دستور قضایی پلمب شد. رضا تبار، معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: اقدام این دفتر مشاور املاک ضمن اینکه از حیث قانونی و حقوقی فاقد وجاهت و اعتبار بوده، سبب جریحه دار شدن احساسات انسانی جامعه نیز شده است. معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه این اقدام در جهت قبح‌شکنی از ارزش‌های اخلاقی جامعه صورت گرفته است، گفت: به‌منظور حفظ حقوق شهروندان این دفتر پلمب و فرد مشاور املاک نیز بازداشت شده است.