مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران از کاشت ۸۲۱ هکتار جنگلکاری؛ از ابتدای سال جاری تا کنون دراین استان خبر داد. به گزارش به گزارش ایسنا، رضا بیانی با اشاره به اینکه یکی از اهداف کاشت جنگل‌های بیابانی جلوگیری از ایجاد گرد و غبار است، اظهارکرد: بیشتر جنگل‌های بیابانی در کانون گردوغبار این استان واقع شده است. به گفته او تاکنون نزدیک به ۶۰ درصد تعهد جنگلکاری استان به‌صورت دولتی در قالب طرح کاشت یک میلیارد نهال انجام شده است که تا پایان امسال به ۱۰۰ درصد خواهد رسید.