بامداد دیروز ۱۶ مرداد یک ساختمان سه طبقه در محله «جوانمرد قصاب» تهران منفجر شد.  بر اساس آخرین اخبار ۱۶ نفر در این حادثه مصدوم و یک نفر کشته شده است.  علت انفجار این ساختمان که «در بافت فرسوده قرار دارد» نشتی گاز اعلام شد. به ساختمان‌های مجاور نیز خسارت وارد شده است.   به گفته سخنگوی آتش نشانی تهران تا عصر دیروز ۲۰ نفر از زیر آوار بیرون آورده و به مراکز درمانی منتقل شدند. 15 مرداد نیز ماموران شهرداری و نیروی انتظامی با حضور در ناحیه «خلازیر» شهرک احمدیه، در منطقه ۱۹تهران، قصد تخریب «ساخت‌و‌سازهای غیرایمن وغیرقانونی» را داشتند که چند ساختمان ریزش کرد و در پی آن ۴ نفر کشته شدند که دو نفر از آنها مامور نیروی انتظامی بودند.