با صدور هشدار سطح نارنجی از وزش باد شدید در چهار استان قم، سمنان، سیستان‌ و بلوچستان و خراسان‌جنوبی خبر داد که در نواحی مستعد منجر به توفان شن می‌شود. در اطلاعیه سازمان هواشناسی از افراد سالمند و بیمارهای تنفسی و قلبی از رفت وآمدهای غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنند.