مدیرکل اداره هواشناسی استان تهران از دمای متوسط یک درجه بیش از نرمال و بارش‌های در حد نرمال و حتی کمتر از نرمال طی سه ماه آینده خبر داد. مازیار غلامی گفت: تحلیل جدیدترین نقشه‌های پیش‌بینی فصلی بیانگر آن است که طی سه ماه آینده متوسط دمای هوا در سطح استان ۰.۵ تا ۱ و در بعضی نقاط ۱ تا ۱.۵ درجه سلسیوس بالاتر از نرمال برآورد شده و متوسط بارش استان در بهترین شرایط، در حد نرمال و با تمایل به کمتر از نرمال 

پیش‌بینی می‌شود.